Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
O Antropoceno e a «Grande Aceleración»
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 2019
Arte + educación
Natalia Poncela. Edición 2018
Arte + coleccionismo
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición Rosario Sarmiento. Edición 2018
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2016
Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2016
B. J. Feijoo, renovador do pensamento da Ilustración
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 2016
Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2015
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012
Portada de  Xénero e documentación
Xénero e documentación
Mariám Mariño Costales. Coordinación Carmen Pérez Pais. Coordinación Miguel Alonso. Deseño 2009