Ferrol 1916
Miguel Brotóns. Música. Composición 2020
Follas Novas
Luis R. Brage Villar. Música. Composición David Ferreiro Carballo. Estudo 2015
Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
Juan Durán Alonso. Música. Composición Valentín Paz Andrade. Autoría 2012
Portada de  Raiola
Raiola
Antonio Cerviño. Autoría 2006
Portada de  Arco da Vella
Arco da Vella
Antonio Cerviño. Autoría 2002
Portada de  Arco da Vella
Arco da Vella
Antonio Cerviño. Autoría 1999
Portada de  Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Isidro Maiztegui. Música. Composición Federico García Lorca. Autoría 1996
Arco da vella
Antonio Cerviño. Autoría 2014
Obras para piano
Frei Rosendo Salvado. Música. Composición 2014
Aqueles doces cantares
Rosalía de Castro. Autoría 2013
Paseniño
Antonio Cerviño. Autoría 2011