Dis ma-ma-má de Xela Arias
Juanjo Cura, Música. Composición. 2021
A unha voz na metade do reino
Pegerto Saavedra Fernández, Edición. 2021
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas, Edición. Simon R. Doubleday, Edición. 2021
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María de Afonso X
Jimena Fernández de la Vega
Antón Álvarez Sousa, Edición. 2021
«Da fonte máis fonda»
Rosario Álvarez, Edición. Aquilino Iglesia Alvariño, Autoría. Aquilino Iglesia Ferreirós, Edición. 2021
Foro Patrimonio e Sociedade
Rebeca Blanco Rotea, Edición. Teresa Nieto Freire, Edición. Cristina Sánchez-Carretero, Edición. 2021
Vindicación
José Baña Pose, Autoría. 2021
Melodias galegas
Ángel Rodulfo, Música. Composición. 2021
Unha nova xeración de lumes?
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. 2021
AX-G. Alfonso X and Galicia
Antoni Rossell, Autoría. 2021
AX-G. Alfonso X y Galicia
Antoni Rossell, Autoría. 2021
AX-G. Afonso X e Galicia
Antoni Rossell, Autoría. 2021
¡Non te amola!
Xela Arias, Autoría. 2021
As Irmandades da Fala no seu tempo
Ramón Máiz Suárez, Edición. Xosé M. Núñez Seixas, Edición. Ramón Villares, Edición. 2021
A posta en valor do patrimonio cultural dos ríos
Carlos Nárdiz Ortiz, Coordinación. 2021
Fardel de eisilado
Luís Seoane, Autoría. 2020
Dramaturxias Itinerantes [ed. 2020]
Clara Gayo, Autoría. Cláudia Lucas Chéu, Autoría. 2020
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert, Edición. Xulio Sousa, Edición. Vítor Míguez, Edición. 2020
Arriola. Obra musical II
José Arriola, Música. Composición. Joám Trillo, Música. Edición. 2020
Andrés Comerma
Antonio Muñoz Comerma, Autoría. Pedro Merino Gómez, Autoría. María Ángeles Muñoz Crego, Autoría. 2020
Galicia-Bretaña
Ramón Villares, Edición. Christine Rivalan Guégo, Edición. Jean François Botrel, Edición. 2020
O soño cubano da emigración galega
Carolina García Borrazás, Documentación. María Teresa García Domínguez, Documentación. Xosé M. Núñez Seixas, Comisariado. María Xosé Porteiro García, Comisariado. 2020
Cómo se llega a millonario
Xosé M. Núñez Seixas, Estudo introdutorio. Miguel Bendamio, Autoría. 2020
Ensayo histórico sobre la cultura gallega
Xosé Antonio López Silva, Edición. Ramón Otero Pedrayo, Autoría. 2020