As Irmandades da Fala no seu tempo
Ramón Máiz Suárez, Edición. Xosé M. Núñez Seixas, Edición. Ramón Villares, Edición. 2021
A posta en valor do patrimonio cultural dos ríos
Carlos Nárdiz Ortiz, Coordinación. 2021
Fardel de eisilado
Luís Seoane, Autoría. 2020
Dramaturxias Itinerantes [ed. 2020]
Clara Gayo, Autoría. Cláudia Lucas Chéu, Autoría. 2020
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert, Edición. Xulio Sousa, Edición. Vítor Míguez, Edición. 2020
Arriola. Obra musical II
José Arriola, Música. Composición. Joám Trillo, Música. Edición. 2020
Andrés Comerma
Antonio Muñoz Comerma, Autoría. Pedro Merino Gómez, Autoría. María Ángeles Muñoz Crego, Autoría. 2020
Galicia-Bretaña
Ramón Villares, Edición. Christine Rivalan Guégo, Edición. Jean François Botrel, Edición. 2020
Inventio Mundi
Ofelia Rey Castelao, Comisariado. 2019
O soño cubano da emigración galega
Carolina García Borrazás, Documentación. María Teresa García Domínguez, Documentación. Xosé M. Núñez Seixas, Comisariado. María Xosé Porteiro García, Comisariado. 2020
Cómo se llega a millonario
Xosé M. Núñez Seixas, Estudo introdutorio. Miguel Bendamio, Autoría. 2020
Portada de  Alba de gloria
Alba de gloria
Castelao, Autoría. 2018
Ricardo Portela
Carlos Núñez, Autoría. 2020
Ensayo histórico sobre la cultura gallega
Xosé Antonio López Silva, Edición. Ramón Otero Pedrayo, Autoría. 2020
Da emigración. Notas d'un galego
Antón Paz Míguez, Autoría. 2020
Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez, Edición. Ernesto González Seoane, Edición. 2020
Lois Tobío
Xulio Ríos, Coordinación. 2020
Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo, Autoría. 2020
Ferrol 1916
Miguel Brotóns, Música. Composición. 2020
Andrés Gaos
Andrés Gaos, Música. Composición. Andrés Gaos, Música. Interpretación. 2020
Farsa das zocas
Ricardo Carballo Calero, Autoría. 2020
Libro do Portovello
Francisco Javier Pérez Rodríguez, Autoría. Beatriz Vaquero Díaz, Autoría. 2020
A muller do porvir
Concepción Arenal, Autoría. 2020
Cousas gallegas
Fortunato Cruces, Autoría. 2020
Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez, Compilación. 2019
Dramaturxias Itinerantes [ed. outono 2019]
Joana Craveiro, Autoría. Ana Carreira, Autoría. 2019
Estudio sobre emigración
Eduardo Vincenti, Autoría. 2019