Na espera do amigo
Francisco Fernández del Riego, Autoría. Laxeiro, Ilustración. 2023
Reflejos en las orillas del Sena
José Pastoriza Soto, Autoría. 2022
Obra de 660 pliegos. De historia natural y todo género de erudición. Volumen V
Frei Martín Sarmiento, Autoría. Henrique Monteagudo, Edición. 2022
Fuxan os ventos. 50 anos de historia. 1972-2022
Rosario Álvarez, Presentación. Uxía Senlle, Textos. Xoán Manoel Estévez Freixeiro, Textos. Noa Díaz, Coordinación. Sabela Fraga Costa, Textos. 2022
Obra de 660 pliegos. De historia natural y todo género de erudición. Volumen I
Frei Martín Sarmiento, Autoría. Henrique Monteagudo, Edición. 2022
No desterro
Ramón Cabanillas, Autoría. 2022
Cancioneiro da loita galega
Florencio Delgado Gurriarán, Edición. 2022
Obras para violín e vilonchelo
Carlos López García-Picos, Autoría. 2022
Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Francisco Oti Ríos, Edición. Dolores Vilavedra, Edición. Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Edición. Carlos Lorenzo Pérez, Edición. 2022
La emigración gallega a América
Luisa Cuesta Gutiérrez, Autoría. 2021
Dis ma-ma-má de Xela Arias
Juanjo Cura, Música. Composición. 2021
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas, Edición. Simon R. Doubleday, Edición. 2021
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María de Afonso X
«Da fonte máis fonda» Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego
Rosario Álvarez, Edición. Aquilino Iglesia Alvariño, Autoría. Aquilino Iglesia Ferreirós, Edición. 2021
Foro Patrimonio e Sociedade Guía práctica para a análise dun sector clave na gobernanza do futuro 2019-2021
Rebeca Blanco-Rotea, Edición. Teresa Nieto Freire, Edición. Cristina Sánchez-Carretero, Edición. 2021
Melodias galegas
Ángel Rodulfo, Música. Composición. 2021