Cantares Gallegos
Rosalía de Castro, Autoría. 2013
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade, Edición. Dolores Vilavedra, Edición. 2013
Contacto de linguas, hibrididade, cambio
Eva Gugenberger, Edición. Henrique Monteagudo, Edición. Gabriel Rei-Doval, Edición. 2013
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas, Autoría. 2013
Luces de Alén Mar
Carolina García Borrazás, Documentación. María Teresa García Domínguez, Documentación. Vicente Peña, Comisariado. 2013
Ruada das papas e do unto
Roberto Vidal Bolaño, Autoría. 2013
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina, Coordinación. Henrique Monteagudo, Coordinación. Ramón Villares, Coordinación. Ramón Yzquierdo Perrín, Coordinación. 2013
Portada de  Almanaque gallego  por Manuel Castro López (1898-1927)
Almanaque gallego por Manuel Castro López (1898-1927)
Manuel Castro López, Autoría. 2012
Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
Juan Durán, Música. Composición. Valentín Paz Andrade, Autoría. 2012
Canto do pobo disperso
Valentín Paz Andrade, Autoría. 2012
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán, Coordinación. 2012
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez, Edición. Ramón Villares, Edición. 2012
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Edición. Xurxo Mariño, Edición. 2012
Linguas, sociedade e política
Henrique Monteagudo, Edición. 2012
Papés d’emprenta condenada (v. II)
Ramón Mariño Paz, Edición. 2012
Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz Andrade, Autoría. Afonso Vázquez-Monxardín, Estudo introdutorio. Ramón Villares, Presentación. 2012
Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-08)
Marcos Pérez Señarís, Coordinación. Victoriano Urgorri, Coordinación. 2012
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez, Compilación. 2012
Álvaro Cunqueiro en Ortigueira
Álvaro Cunqueiro, Autoría. 2011
Amarras de tinta
Domingo L. González Lopo, Coordinación. Xosé M. Núñez Seixas, Coordinación. 2011
Arte + Espazo público
Natalia Poncela, Edición. María Luisa Sobrino Manzanares, Edición. 2011
Loia
Xosé Manuel Pereiro, Coordinación. 2011
Manuel Quiroga Losada
Carlos Cambeiro, Autoría. 2011
Paseniño
Antonio Cerviño, Autoría. 2011