Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World
Ramón Máiz Suárez, Edición. Tiffany Shellam, Edición. 2016
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
Ramón Villares, Presentación. María Lopo, Autoría. 2016
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Dirección. Alfonso Mato, Coordinación. 2016
Arte + pintura
Almudena Fernández Fariña, Edición. María Luisa Sobrino Manzanares, Edición. 2015
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares, Edición. 2015
Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores
Mário Mesquita, Coordinación. Alberto Pena, Coordinación. Paula Vicente, Coordinación. 2015
Follas Novas
Luis Rafael Brage Villar, Música. Composición. David Ferreiro Carballo, Estudo. 2015
Os nenos
Xosé Filgueira Valverde, Autoría. 2015
Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez, Edición. Tiffany Shellam, Edición. 2015
Arco da vella
Antonio Cerviño, Autoría. 2014
José Rubia Barcia
José Manuel González Herrán, Edición. 2014
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Rosario Álvarez Blanco, Edición. Xulio Sousa, Edición. Marta Negro Romero, Edición. 2014
Memorias históricas sobre a Australia
Frei Rosendo Salvado, Autoría. 2014
Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Manuel Forcadela, Coordinación. Teresa López Fernández, Coordinación. Dolores Vilavedra, Coordinación. 2014
Obras para piano
Frei Rosendo Salvado, Música. Composición. 2014
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez Blanco, Coordinación. Anxo Angueira, Coordinación. María do Cebreiro Rábade, Coordinación. Dolores Vilavedra, Coordinación. 2014
Rosendo Salvado, valedor do pobo aborixe
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Comisariado. 2014
X. M. Díaz Castro
Xosé María Díaz Castro, Autoría. Armando Requeixo, Edición. 2014
Aqueles doces cantares
Rosalía de Castro, Autoría. 2013
Cantares Gallegos
Rosalía de Castro, Autoría. 2013
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade, Edición. Dolores Vilavedra, Edición. 2013
Contacto de linguas, hibrididade, cambio
Eva Gugenberger, Edición. Henrique Monteagudo, Edición. Gabriel Rei-Doval, Edición. 2013
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas, Autoría. 2013
Luces de Alén Mar
Carolina García Borrazás, Documentación. María Teresa García Domínguez, Documentación. Vicente Peña, Comisariado. 2013
Ruada das papas e do unto
Roberto Vidal Bolaño, Autoría. 2013
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina, Coordinación. Henrique Monteagudo, Coordinación. Ramón Villares, Coordinación. Ramón Yzquierdo Perrín, Coordinación. 2013
Portada de  Almanaque gallego  por Manuel Castro López (1898-1927)
Almanaque gallego por Manuel Castro López (1898-1927)
Manuel Castro López, Autoría. 2012