Mar adiante
María Victoria Moreno, Autoría. 2018
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Dirección. Alfonso Mato, Coordinación. 2018
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle, Música. Composición. 2017
A cultura galega no século XXI
Carlos Casares, Autoría. 2017
É o noso fuso horario un problema?
Jorge Mira Pérez, Coordinación. 2017
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei, Edición. Xosé Luís Regueira, Edición. 2017
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Xosé M. Núñez Seixas, Autoría. Xosé M. Núñez Seixas, Edición. Ramón Villares, Edición. 2017
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva, Coordinación. 2017
Portada de As laranxas máis laranxas de todas as laranxas
As laranxas máis laranxas de todas as laranxas
Carlos Casares, Autoría. 2017
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín, Edición. Patricia Arias Chachero, Edición. 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. Jorge Mira Pérez, Coordinación. Albert Einstein, Autoría. 2017
¿Es nuestro huso horario un problema?
Jorge Mira Pérez, Coordinación. 2017
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Manuel Gago, Coordinación. Ramón Villares, Edición. 2016
Portada de  Advento
Advento
Manuel María, Autoría. 2016
B. J. Feijoo, renovador do pensamento da Ilustración
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. 2016
A comunicación en Galicia 2015
Rosa Aneiros, Coordinación. Xosé López García, Coordinación. 2016
Ecos
Antonio Cerviño, Autoría. 2016
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro, Edición. Pablo Rodríguez Fernández, Edición. 2016
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz, Edición. Xavier Varela Barreiro, Edición. 2016
Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World
Ramón Máiz Suárez, Edición. Tiffany Shellam, Edición. 2016
Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez, Edición. Tiffany Shellam, Edición. 2016
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
Ramón Villares, Presentación. María Lopo, Autoría. 2016