Dramaturxias Itinerantes
Patrícia Portela, Textos. AveLina Pérez, Textos. 2019
Antonio Fraguas Fraguas
Antonio Fraguas, Autoría. 2019
Álbum da ciencia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. Xosé Antón Fraga, Coordinación. Alfonso Mato, Coordinación. 2018
Arte + educación
Natalia Poncela, Edición. 2018
Antroponimia e lexicografía
Ana Isabel Boullón, Edición. 2018
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Dirección. Alfonso Mato, Coordinación. 2018
Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia
Xosé Antón Fraga, Coordinación. Elena Vázquez Cendón, Coordinación. 2018
Arte + coleccionismo
María Luisa Sobrino Manzanares, Edición. Rosario Sarmiento, Edición. 2018
Portada de  Anna Turbau
Anna Turbau
Anna Turbau, Fotografía. 2017
Portada de  Illa rota
Illa rota
Juan Cancelo, Fotografía. 2017
Mar adiante
María Victoria Moreno, Autoría. 2018
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín, Edición. Patricia Arias Chachero, Edición. 2017
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle, Música. Composición. 2017
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Xosé M. Núñez Seixas, Autoría. Xosé M. Núñez Seixas, Edición. Ramón Villares, Edición. 2017
A cultura galega no século XXI
Carlos Casares, Autoría. 2017
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei, Edición. Xosé Luís Regueira, Edición. 2017
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva, Coordinación. 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. Jorge Mira Pérez, Coordinación. Albert Einstein, Autoría. 2017
Portada de As laranxas máis laranxas de todas as laranxas
As laranxas máis laranxas de todas as laranxas
Carlos Casares, Autoría. 2017
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Dirección. Alfonso Mato, Coordinación. 2016
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz, Edición. Xavier Varela Barreiro, Edición. 2016
Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World
Ramón Máiz Suárez, Edición. Tiffany Shellam, Edición. 2016