O químico e a medida
Manuel R. Bermejo Patiño, Autoría. Ramón Cid Manzano, Autoría. 2019
La emigración en Galicia
Ramón Castro López, Autoría. 2019
Mosteiro de Montederramo
Ramón Lorenzo Vázquez, Autoría. Maka Pérez, Autoría. 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez, Edición. Inmaculada López Silva, Edición. 2019
Repensar Iberia
Teresa Albuquerque, Coordinación. José Luís Ferreira, Coordinación. 2019
O Antropoceno e a «Grande Aceleración»
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. 2019
Dramaturxias Itinerantes [ed. primavera 2019]
Patrícia Portela, Textos. AveLina Pérez, Textos. 2019
Antonio Fraguas Fraguas
Antonio Fraguas, Autoría. 2019
Álbum da ciencia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. Xosé Antón Fraga, Coordinación. Alfonso Mato, Coordinación. 2018
Arte + educación
Natalia Poncela, Edición. 2018
Antroponimia e lexicografía
Ana Isabel Boullón, Edición. 2018
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Dirección. Alfonso Mato, Coordinación. 2018
Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia
Xosé Antón Fraga, Coordinación. Elena Vázquez Cendón, Coordinación. 2018
Arte + coleccionismo
María Luisa Sobrino Manzanares, Edición. Rosario Sarmiento, Edición. 2018
Portada de  Anna Turbau
Anna Turbau
Anna Turbau, Fotografía. 2017
Portada de  Illa rota
Illa rota
Juan Cancelo, Fotografía. 2017
Mar adiante
María Victoria Moreno, Autoría. 2018
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín, Edición. Patricia Arias Chachero, Edición. 2017
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle, Música. Composición. 2017
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Xosé M. Núñez Seixas, Autoría. Xosé M. Núñez Seixas, Edición. Ramón Villares, Edición. 2017
A cultura galega no século XXI
Carlos Casares, Autoría. 2017
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei, Edición. Xosé Luís Regueira, Edición. 2017
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva, Coordinación. 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. Jorge Mira Pérez, Coordinación. Albert Einstein, Autoría. 2017