Melodias galegas
Ángel Rodulfo, Música. Composición. 2021
¡Non te amola!
Xela Arias, Autoría. 2021
As Irmandades da Fala no seu tempo : perspectivas cruzadas
Ramón Máiz Suárez, Edición. Xosé M. Núñez Seixas, Edición. Ramón Villares, Edición. 2021
Fardel de eisilado
Luís Seoane, Autoría. 2020
Dramaturxias Itinerantes [ed. 2020] = Dramaturgias Itinerantes
Clara Gayo, Autoría. Cláudia Lucas Chéu, Autoría. 2020
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert, Edición. Xulio Sousa, Edición. Vítor Míguez, Edición. 2020
Arriola. Obra musical II
José Arriola, Música. Composición. Joám Trillo, Música. Edición. 2020
Andrés Comerma O enxeñeiro adiantado ao seu tempo
Antonio Muñoz Comerma, Autoría. Pedro Merino Gómez, Autoría. María Ángeles Muñoz Crego, Autoría. 2020
Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares, Edición. Christine Rivalan Guégo, Edición. Jean François Botrel, Edición. 2020
O soño cubano da emigración galega
Carolina García Borrazás, Documentación. María Teresa García Domínguez, Documentación. Xosé M. Núñez Seixas, Comisariado. María Xosé Porteiro García, Comisariado. 2020
Cómo se llega a millonario
Xosé M. Núñez Seixas, Estudo introdutorio. Miguel Bendamio, Autoría. 2020
Ensayo histórico sobre la cultura gallega
Xosé Antonio López Silva, Edición. Ramón Otero Pedrayo, Autoría. 2020
Da emigración. Notas d'un galego
Antón Paz Míguez, Autoría. 2020
Calen barbas, falen cartas A escrita en galego na Idade Moderna
Rosario Álvarez, Edición. Ernesto González Seoane, Edición. 2020
Luis R. Brage Villar Obra e memoria
David Ferreiro Carballo, Autoría. 2020
Ferrol 1916 Impromptu Fantasía para soprano e piano
Miguel Brotóns, Música. Composición. 2020
Andrés Gaos Obras para piano e violín e piano. Gravacións históricas
Andrés Gaos, Música. Composición. Andrés Gaos, Música. Interpretación. 2020
Farsa das zocas
Ricardo Carballo Calero, Autoría. 2020
Libro do Portovello
Francisco Javier Pérez Rodríguez, Autoría. Beatriz Vaquero Díaz, Autoría. 2020
A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte, Autoría. 2020