Portada de Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. Vol. 2
Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. Vol. 2
Afonso Vázquez-Monxardín, Coordinación. 1994
Portada de Sobre a arte galega
Sobre a arte galega
Luís Seoane, Autoría. 1994
Portada de O tombo de Celanova
O tombo de Celanova
Francisco Javier Pérez Rodríguez, Colaboración. José Miguel  Andrade Cernadas, Compilación. Marta Díaz Tie, Colaboración. 1994
Portada de Torres e castelos de Galicia
Torres e castelos de Galicia
Vari Caramés, Fotografía. 1994
Portada de Eduardo Blanco-Amor en América: unha mostra da súa oratoria
Portada de Galicia: un centro de arte contemporánea a debate
Galicia: un centro de arte contemporánea a debate
Juan de Nieves, Coordinación. María Luisa Sobrino Manzanares, Dirección. 1993
Portada de Lindeiros da Galeguidade II
Lindeiros da Galeguidade II
José Antonio Fernández de Rota, Coordinación. Xosé Manuel González Reboredo, Coordinación. Xosé Antón Fidalgo Santamariña, Coordinación. 1993
Portada de Ourense, as súas terras e xentes
Ourense, as súas terras e xentes
Afonso Cid González, Locución. Ramón Otero Pedrayo, Autoría. Afonso Vázquez-Monxardín, Coordinación. 1993
Portada de Pr´o catálogo da léngoa galega
Pr´o catálogo da léngoa galega
Vicente Risco, Autoría. 1993
Portada de Ramón Otero Pedrayo en América (I)
Ramón Otero Pedrayo en América (I)
Ramón Otero Pedrayo, Autoría. Afonso Vázquez-Monxardín, Coordinación. 1993
Portada de Autopoética, 1935. Bouza Brey
Autopoética, 1935. Bouza Brey
Fermín Bouza-Brey, Autoría. 1992
Portada de Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor, Autoría. 1992
Portada de Galicia and America
Galicia and America
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Portada de Galicia e América
Galicia e América
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Portada de Galicia e América
Galicia e América
María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Pilar Freire Esparís, Dirección. Abel Losada Álvarez, Dirección. 1992
Portada de Galicia terra nai
Galicia terra nai
Manuel Rivas, Comisariado. 1992
Portada de Galicia y América
Galicia y América
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Portada de Libro do Concello de Santiago
Libro do Concello de Santiago
Ángel Rodríguez González, Edición. María Pilar Rodríguez González, Colaboración. 1992
Portada de Minutario notarial de Pontevedra
Minutario notarial de Pontevedra
Ángel Rodríguez González, Edición. Xosé Armas Castro, Edición. 1992
Portada de Odisea
Odisea
Homero, Autoría. Evaristo de Sela, Tradución. 1992
Portada de Os ríos galegos
Os ríos galegos
Francisco Río Barja, Autoría. Francisco Rodríguez Lestegás, Autoría. 1992
Portada de A vida do beato Aparicio nas estampas de Pietro Bombelli. 1789
A vida do beato Aparicio nas estampas de Pietro Bombelli. 1789
Xosé Filgueira Valverde, Autoría. Francisco Rodríguez Lestegás, Compilación. 1992
Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra
Xosé Filgueira Valverde, Autoría. 1991
Autopoética e poesías 1935
Álvaro Cunqueiro, Autoría. 1991
Portada de Cancioneiro da poesía céltiga
Cancioneiro da poesía céltiga
Celestino Fernández de la Vega, Tradución. Ramón Piñeiro, Tradución. Julius Pokorny, Compilación. 1991
Portada de Corpus de inscricións romanas de Galicia I
Corpus de inscricións romanas de Galicia I
Gerardo Pereira Menaut, Dirección. Genma Baños Rodríguez, Colaboración. 1991
Portada de Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
María Xosé Justo Martín, Edición. Manuel Lucas Álvarez, Edición. 1991