Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra
Xosé Filgueira Valverde, Autoría. 1991
Autopoética e poesías 1935
Álvaro Cunqueiro, Autoría. 1991
Portada de Cancioneiro da poesía céltiga
Cancioneiro da poesía céltiga
Celestino Fernández de la Vega, Tradución. Ramón Piñeiro, Tradución. Julius Pokorny, Compilación. 1991
Portada de Corpus de inscricións romanas de Galicia I
Corpus de inscricións romanas de Galicia I
Gerardo Pereira Menaut, Dirección. Genma Baños Rodríguez, Colaboración. 1991
Portada de Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela
María Xosé Justo Martín, Edición. Manuel Lucas Álvarez, Edición. 1991
Portada de Los nacionalismos en la España de la II República
Los nacionalismos en la España de la II República
Xusto G. Beramendi, Coordinación. Ramón Máiz Suárez, Coordinación. Pedro Arjona, Ilustración. 1991
Portada de Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Pegerto Saavedra Fernández, Edición. Ramón Villares, Edición. 1991
Portada de Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
Manuel Gallego, Textos. Alejandro de la Sota, Autoría. Alejandro de la Sota, Textos. Pedro de Llano Cabado, Coordinación. Pilar Corredoira, Coordinación. Margarita Neira, Tradución. 1990
Portada de A arte galega
A arte galega
Manuel Castiñeiras, Coordinación. Juan M. Monterroso, Coordinación. María Luisa Sobrino Manzanares, Asesoramento. 1990
Portada de Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
María Luisa Sobrino Manzanares, Coordinación. Pedro de Llano Cabado, Coordinación. 1990
Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII
Francisco Río Barja, Autoría. V. Magdalena Vidal, Colaboración. 1990
Portada de Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Ángel Luis Hueso Montón, Dirección. Rita Martín Sánchez, Colaboración. Aurora Vázquez Anciros, Colaboración. Xosé Luis Castro de Paz, Colaboración. 1990
Portada de Identidade e territorio: centenario de Otero Pedrayo
Identidade e territorio: centenario de Otero Pedrayo
José Antonio Fernández de Rota, Coordinación. Xosé Manuel González Reboredo, Coordinación. 1990
Portada de Ilíada
Ilíada
Homero, Autoría. Evaristo de Sela, Tradución. 1990
Portada de Lindeiros da galeguidade
Lindeiros da galeguidade
José Antonio Fernández de Rota, Dirección. 1990
Portada de Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo e a xeografía de Galicia
Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo e a xeografía de Galicia
Julio Hernández Borge, Coordinación. María Pilar de Torres Luna, Coordinación. María Luisa Pérez Fariña, Coordinación. 1989
Portada de Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, Autoría. 1989
Portada de A natureza ameazada
A natureza ameazada
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. Francisco Río Barja, Coordinación. Ernesto Viéitez, Coordinación. 1989
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. v. I
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Coordinación. Ermelindo Portela Silva, Dirección. María del Carmen Pallares Méndez, Dirección. 1988
A igrexa e a lingua galega
Xesús Ferro Ruibal, Autoría. 1987