A comunicación no seu tempo
Rosa Aneiros, Coordinación. Xosé López García, Coordinación. Marcos S. Pérez Pena, Coordinación. 2008
Égloga de Belmiro e Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz
Xosé María Álvarez Blázquez, Edición. Nicomedes Pastor-Díaz, Autoría. 2008
Documentos da Catedral de Lugo (V. II)
María Xosé Portela Silva, Autoría. 2007
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva, Autoría. 2007
Papés d’emprenta condenada (v. I)
Ramón Mariño Paz, Edición. 2008
Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
Håkan Casares, Autoría. Fernando Ramallo, Autoría. Anxo M. Lorenzo Suárez, Autoría. 2008
Costumbres populares
José Casal y Lois, Autoría. Xosé Fuentes, Edición. Xosé Fuentes, Estudo introdutorio. Xosé Fuentes, Notas. Xosé Fuentes, Transcrición. 2008
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane, Edición. Antón Santamarina, Edición. Xavier Varela Barreiro, Edición. 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei, Edición. Xosé Luís Regueira, Edición. 2008
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez, Coordinación. Anxo Angueira, Coordinación. María do Cebreiro Rábade, Coordinación. Dolores Vilavedra, Coordinación. 2014
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina, Coordinación. Henrique Monteagudo, Coordinación. Ramón Villares, Coordinación. Ramón Yzquierdo Perrín, Coordinación. 2013