Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar
Xoán Manuel Pintos, Autoría. María do Carme Ríos Panisse, Edición. María do Carme Ríos Panisse, Introdución. María do Carme Ríos Panisse, Notas. 2006
Lingua e territorio
Rosario Álvarez, Edición. Francisco Dubert, Edición. Xulio Sousa, Edición. 2006
Gramática do idioma galego
Manuel Lugrís, Autoría. 2006
Comunicación e Cultura en Galicia e Portugal
Rosa Aneiros, Coordinación. Xosé López García, Coordinación. 2007
Actas do II Congreso Galego Audiovisual
Xosé López García, Coordinación. Mamen Quintas Cruceira, Coordinación. Susana Pego Granja, Coordinación. 2007
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Edición. Ramón Villares, Edición. 2007
Galicia 25: Unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes, Comisariado. Henrique Monteagudo, Comisariado. Iago Seara Morales, Comisariado. 2008
La feria del mundo
Rosa Aneiros, Coordinación. Xosé López García, Coordinación. Ramón Suárez Picallo, Autoría. Edmundo Moure Rojas, Compilación. Edmundo Moure Rojas, Edición. Carmen Norambuena, Compilación. Carmen Norambuena, Edición. 2008
Historia da meteoroloxía e da climatoloxía de Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. 2008
A comunicación no seu tempo
Rosa Aneiros, Coordinación. Xosé López García, Coordinación. Marcos S. Pérez Pena, Coordinación. 2008
Égloga de Belmiro e Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz
Xosé María Álvarez Blázquez, Edición. Nicomedes Pastor-Díaz, Autoría. 2008
Documentos da Catedral de Lugo (V. II)
María Xosé Portela Silva, Autoría. 2007
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva, Autoría. 2007
Papés d’emprenta condenada (v. I)
Ramón Mariño Paz, Edición. 2008
Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
Håkan Casares, Autoría. Fernando Ramallo, Autoría. Anxo M. Lorenzo Suárez, Autoría. 2008
Costumbres populares
José Casal y Lois, Autoría. Xosé Fuentes, Edición. Xosé Fuentes, Estudo introdutorio. Xosé Fuentes, Notas. Xosé Fuentes, Transcrición. 2008
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane, Edición. Antón Santamarina, Edición. Xavier Varela Barreiro, Edición. 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei, Edición. Xosé Luís Regueira, Edición. 2008
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez, Coordinación. Anxo Angueira, Coordinación. María do Cebreiro Rábade, Coordinación. Dolores Vilavedra, Coordinación. 2014
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina, Coordinación. Henrique Monteagudo, Coordinación. Ramón Villares, Coordinación. Ramón Yzquierdo Perrín, Coordinación. 2013