Portada de Constituciones Sinodales del Obispado de Orense
Constituciones Sinodales del Obispado de Orense
Francisco Manrique de Lara, Autoría. Jerónimo López López, Edición. 1994
Portada de Homenaxe a don Manuel Meilán
Homenaxe a don Manuel Meilán A memoria galeguista en Montevideo
Manuel Meilán Martínez, Autoría. Afonso Vázquez-Monxardín, Coordinación. 1994
Portada de Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro Ingreso na Real Academia Galega
Ramón Piñeiro, Autoría. Afonso Vázquez-Monxardín, Coordinación. Afonso Vázquez-Monxardín, Transcrición. 1994
Portada de Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. Vol. 2
Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. Vol. 2
Afonso Vázquez-Monxardín, Coordinación. 1994
Portada de Ourense, as súas terras e xentes
Ourense, as súas terras e xentes Xantar homenaxe do Día de Galicia . Centro Ourensán, Bos Aires, 26 de xullo de 1959
Afonso Cid González, Locución. Ramón Otero Pedrayo, Autoría. Afonso Vázquez-Monxardín, Coordinación. 1993
Portada de Informe da comunicación en Galicia
Informe da comunicación en Galicia
Xosé López García, Coordinación. Manuel Rivas, Coordinación. 1993
Portada de Galicia: un centro de arte contemporánea a debate
Galicia: un centro de arte contemporánea a debate Actas do I Simposio celebrado en Santiago de Compostela, en 1993
Juan de Nieves, Coordinación. María Luisa Sobrino Manzanares, Dirección. 1993
Lindeiros da Galeguidade II : Actas do Simposio de Antropoloxía
José Antonio Fernández de Rota, Coordinación. Xosé Manuel González Reboredo, Coordinación. Xosé Antón Fidalgo Santamariña, Coordinación. 1993
Portada de Ramón Otero Pedrayo en América (I)
Ramón Otero Pedrayo en América (I)
Ramón Otero Pedrayo, Autoría. Afonso Vázquez-Monxardín, Coordinación. 1993
Portada de A vida do beato Aparicio nas estampas de Pietro Bombelli. 1789
A vida do beato Aparicio nas estampas de Pietro Bombelli. 1789
Xosé Filgueira Valverde, Autoría. Francisco Rodríguez Lestegás, Compilación. 1992
Portada de Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435)
Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435)
Ángel Rodríguez González, Edición. Xosé Armas Castro, Edición. 1992
Portada de Libro do Concello de Santiago (1416-1422)
Libro do Concello de Santiago (1416-1422)
Ángel Rodríguez González, Edición. María Pilar Rodríguez González, Colaboración. 1992
Portada de Galicia e América
Galicia e América Unha contribución bibliográfica
María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Pilar Freire Esparís, Dirección. Abel Losada Álvarez, Dirección. 1992
Portada de Galicia y América
Galicia y América Cinco siglos de historia
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Portada de Galicia e América
Galicia e América Cinco séculos de historia
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Portada de Galicia and America
Galicia and America Five centuries of history
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Autopoética, 1935 Bouza Brey
Fermín Bouza Brey, Autoría. 1992
Odisea
Homero, Autoría. Evaristo de Sela, Tradución. 1992
Portada de Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor, Autoría. 1992
Portada de Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Pegerto Saavedra Fernández, Edición. Ramón Villares, Edición. 1991
Portada de Los nacionalismos en la España de la II República
Los nacionalismos en la España de la II República
Xusto G. Beramendi, Coordinación. Ramón Máiz Suárez, Coordinación. Pedro Arjona, Ilustración. 1991
Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra E unha guía sucinta
Xosé Filgueira Valverde, Autoría. 1991