Portada de  Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
J. Manuel Gallego, Textos. Alejandro de la Sota, Autoría. Alejandro de la Sota, Textos. Pedro de Llano Cabado, Coordinación. Pilar Corredoira, Coordinación. Margarita Neira, Tradución. 1990
Portada de  Identidade e territorio: centenario de Otero Pedrayo
Identidade e territorio: centenario de Otero Pedrayo
José Antonio Fernández de Rota, Coordinación. Xosé Manuel González Reboredo, Coordinación. 1990
Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII
Francisco Río Barja, Autoría. V. Magdalena Vidal, Colaboración. 1990
O idioma da Igrexa en Galicia
Daniel López Muñoz, Dirección. 1989
Portada de  Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, Autoría. 1989
Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo e a xeografía de Galicia
Julio Hernández Borge, Coordinación. María Pilar de Torres Luna, Coordinación. María Luisa Pérez Fariña, Coordinación. 1989
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I.
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Coordinación. Ermelindo Portela Silva, Dirección. María del Carmen Pallares Méndez, Dirección. 1988
A igrexa e a lingua galega
Xesús Ferro Ruibal, Autoría. 1987
Galicia sen libros
Xulián Maure Rivas, Autoría. 1987