Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra E unha guía sucinta
Xosé Filgueira Valverde, Autoría. 1991
Cancioeiro da poesía céltiga
Celestino Fernández de la Vega, Tradución. Ramón Piñeiro, Tradución. Julius Pokorny, Autoría. 1991
Lindeiros da Galeguidade I : Actas do Simposio de Antropoloxía
José Antonio Fernández de Rota, Coordinación. Xosé Manuel González Reboredo, Coordinación. 1991
Portada de  Lindeiros da galeguidade
Lindeiros da galeguidade
José Antonio Fernández de Rota, Dirección. 1990
Ilíada
Homero, Autoría. Evaristo de Sela, Tradución. 1990
Portada de  Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Ángel Luis Hueso Montón, Dirección. Rita Martín Sánchez, Colaboración. Aurora Vázquez Anciros, Colaboración. Xosé Luis Castro de Paz, Colaboración. 1990
Portada de  Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
María Luisa Sobrino Manzanares, Coordinación. Pedro de Llano Cabado, Coordinación. 1990
Portada de A arte galega
A arte galega Estado da cuestión
Manuel Castiñeiras, Coordinación. Juan M. Monterroso, Coordinación. María Luisa Sobrino Manzanares, Asesoramento. 1990
Portada de  Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
J. Manuel Gallego, Textos. Alejandro de la Sota, Autoría. Alejandro de la Sota, Textos. Pedro de Llano Cabado, Coordinación. Pilar Corredoira, Coordinación. Margarita Neira, Tradución. 1990
Portada de  Identidade e territorio: centenario de Otero Pedrayo
Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII
Francisco Río Barja, Autoría. V. Magdalena Vidal, Colaboración. 1990
O idioma da Igrexa en Galicia
Daniel López Muñoz, Dirección. 1989
Portada de  Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, Autoría. 1989
Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo e a xeografía de Galicia
Julio Hernández Borge, Coordinación. María Pilar de Torres Luna, Coordinación. María Luisa Pérez Fariña, Coordinación. 1989
Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I.
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Coordinación. Ermelindo Portela Silva, Dirección. María del Carmen Pallares Méndez, Dirección. 1988
A igrexa e a lingua galega Ensaio
Xesús Ferro Ruibal, Autoría. 1987