Arte + coleccionismo
María Luisa Sobrino Manzanares, Edición. Rosario Sarmiento Escalona, Edición. 2018
Portada de  Anna Turbau
Anna Turbau
Anna Turbau, Fotografía. 2017
Portada de  Illa rota
Illa rota
Juan Cancelo, Fotografía. 2017
Mar adiante
María Victoria Moreno, Autoría. 2018
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín, Edición. Patricia Arias Chachero, Edición. 2017
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle, Música. Composición. 2017
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Xosé M. Núñez Seixas, Autoría. Xosé M. Núñez Seixas, Edición. Ramón Villares, Edición. 2017
A cultura galega no século XXI
Carlos Casares, Autoría. 2017
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei, Edición. Xosé Luís Regueira, Edición. 2017
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva, Coordinación. 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Coordinación. Jorge Mira Pérez, Coordinación. Albert Einstein, Autoría. 2017
Portada de As laranxas máis laranxas de todas as laranxas
As laranxas máis laranxas de todas as laranxas
Carlos Casares, Autoría. 2017
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Dirección. Alfonso Mato, Coordinación. 2016
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz, Edición. Xavier Varela Barreiro, Edición. 2016
Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World
Ramón Máiz Suárez, Edición. Tiffany Shellam, Edición. 2016
Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez, Edición. Tiffany Shellam, Edición. 2016
Ecos
Antonio Cerviño, Autoría. 2016
A comunicación en Galicia 2015
Rosa Aneiros, Coordinación. Xosé López García, Coordinación. 2016
Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores
Mário Mesquita, Coordinación. Alberto Pena, Coordinación. Paula Vicente, Coordinación. 2015
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Manuel Gago, Coordinación. Ramón Villares, Edición. 2016
Portada de  Advento
Advento
Manuel María, Autoría. 2016