consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


últimos eventos realizados


ENCONTRO

O último ano no Guidoiro Areoso: o que agocha a area
abril / 2018.
Xoves, 26 de abril de 2018

XORNADA

II Xornadas internacionais de educación ambiental do CEIDA
abril / 2018.
Do 23 ao 27 de abril de 2018 no Castelo de Santa Cruz de Oleiros

XORNADA

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa primeira comuñón
abril / 2018.
Vigo, 12 de abril de 2018 ás 19:00 horas

XORNADA

A Lei do Libro 2006 a debate
marzo / 2018.
Xoves, 19 de abril de 2018

publicacións

ver todos

2016
Advento

multimedia

/ outubro / 2003

Coloquio: Elhuyar Hultur Elkartea, A contribución das empresas lingüísticas á normalización do éuscaro.
Coloquio: Elhuyar Hultur Elkartea, A contribución das empresas lingüísticas á normalización do éuscaro.
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

Elhuyar Hultur Elkartea, A contribución das empresas lingüísticas á normalización do éuscaro.
Elhuyar Hultur Elkartea, A contribución das empresas lingüísticas á normalización do éuscaro.
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

COLOQUIO: A DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA COMO PROXECTO EMPRESARIAL
COLOQUIO: A DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA COMO PROXECTO EMPRESARIAL
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

MESA DE TRABALLO: A DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA COMO PROXECTO EMPRESARIAL
MESA DE TRABALLO: A DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA COMO PROXECTO EMPRESARIAL
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

COLOQUIO: A ACHEGA DA INFORMÁTICA Á FORMACIÓN E Ó ASESORAMENTO LINGÜÍSTICOS
COLOQUIO: A ACHEGA DA INFORMÁTICA Á FORMACIÓN E Ó ASESORAMENTO LINGÜÍSTICOS
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

MESA DE TRABALLO: A ACHEGA DA INFORMÁTICA Á FORMACIÓN E Ó ASESORAMENTO LINGÜÍSTICOS
MESA DE TRABALLO: A ACHEGA DA INFORMÁTICA Á FORMACIÓN E Ó ASESORAMENTO LINGÜÍSTICOS
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

Coloquio: As actitudes lingüísticas dos mozos e mozas galegos: unha nova achega desde a análise do discurso
Coloquio: As actitudes lingüísticas dos mozos e mozas galegos: unha nova achega desde a análise do discurso
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

As actitudes lingüísticas dos mozos e mozas galegos: unha nova achega desde a análise do discurso
As actitudes lingüísticas dos mozos e mozas galegos: unha nova achega desde a análise do discurso
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

Coloquio: A normalización lingüística: igualdade, imposición ou discriminación positiva.
Coloquio: A normalización lingüística: igualdade, imposición ou discriminación positiva.
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

A normalización lingüística: igualdade, imposición ou discriminación positiva.
A normalización lingüística: igualdade, imposición ou discriminación positiva.
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

COLOQUIO: PROPOSTAS DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NAS CIDADES
COLOQUIO: PROPOSTAS DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NAS CIDADES
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

MESA DE TRABALLO: PROPOSTAS DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NAS CIDADES
MESA DE TRABALLO: PROPOSTAS DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NAS CIDADES
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

Coloquio: A lingua galega no medio urbano, unha visión desde a macrosociolingüística.
Coloquio: A lingua galega no medio urbano, unha visión desde a macrosociolingüística.
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2003

A lingua galega no medio urbano, unha visión desde a macrosociolingüística.
A lingua galega no medio urbano, unha visión desde a macrosociolingüística.
en VII Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2002

MESA DE TRABALLO: O GALEGO ESTREMEIRO. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA
MESA DE TRABALLO: O GALEGO ESTREMEIRO. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA
en VI Encontros para a Normalización Lingüística

/ outubro / 2002

COLOQUIO: O PERFIL DO TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
COLOQUIO: O PERFIL DO TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
en VI Encontros para a Normalización Lingüística

OS TOTAIS DA MEDIATECA

679
audio
1202
documento
1046
fotografia
808
video
1101
PARTICIPANTES