consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)

eventos


RECITAL

Poetas itinerantes: encontro de poesía galega e catalá
Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2017 ás 19 horas

RECITAL

Poetas itinerantes: encontro de poesía galega e catalá
Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2017 ás 19 horas

XORNADA

XORNADA

30 anos de novela negra galega
Xoves, 6 de febreiro de 2014

multimedia

/ novembro / 2015O Consello da Cultura Galega: a cultura como alicerce da Autonomía Galega en Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX

/ novembro / 2015O Instituto Padre Sarmiento: a reconstrución da Identidade en Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX

/ novembro / 2015O Seminario de Estudos Galegos: unha nova ollada sobre Galicia en Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX

/ novembro / 2015O tema xacobeo en Filgueira en Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX

/ novembro / 2015Presentación mesa redonda en Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX