consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Sección de Música e Artes Escénicas (CCG)

eventos


XORNADA

A encrucillada da danza na actualidade
Mércores, 26 de abril de 2017

ENCONTRO

XORNADA

Teatro Amador na Infancia e Mocidade
Luns, 4 de abril de 2016

PRESENTACIóN

Libro «Follas novas Rapsodia galega para banda sinfónica» de Luís Brage Villar
Ribadavia (Ourense), sábado, 21 de novembro de 2015 ás 16:30

libros

multimedia

/ marzo / 2017



Coñecer para amar: o respecto cara o Órgano de tubos como Patrimonio Cultural de Galicia cun plantexamento dende a educación en O patrimonio musical en Galicia: os órganos

/ marzo / 2017



A fábrica, coro e órgano nas catedrais e basílicas. Unha arquitectura aparellada pola luz e pola música Maximino Zumalave Caneda Iago Seara en O patrimonio musical en Galicia: os órganos

/ marzo / 2017



Ao redor da singularidade do Órgano Ibérico Enrique Jiménez en O patrimonio musical en Galicia: os órganos

/ marzo / 2017



O órgano, entre o ceo e a terra Maximino Zumalave Caneda en O patrimonio musical en Galicia: os órganos