consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade (CCG)

eventos


multimedia

/ xuño / 2016Experiencias de profesorado de secundaria de Galicia sobre o razoamento científico en As ciencias ensinan a pensar: Razoamento científico e pensamento crítico

/ xuño / 2016O desenvolvemento do pensamento crítico sobre cuestións científicas de incidencia social en As ciencias ensinan a pensar: Razoamento científico e pensamento crítico

/ xuño / 2016Aprendendo a ler criticamente a publicidade que apela á ciencia en As ciencias ensinan a pensar: Razoamento científico e pensamento crítico