consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade (CCG)

eventos


XORNADA

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

Presentación Unidade didáctica
Mércores, 3 de outubro de 2018, ás 11:00 horas.

COLOQUIO

Unha nova xeración de lumes?
18 e 19 de xaneiro do 2018

XORNADA

O Antropoceno e a "Grande Aceleración"
Xoves, 23 de novembro de 2017

XORNADA

É o noso fuso horario un problema?
Mércores, 26 de outubro de 2016

multimedia

/ xuño / 2016Experiencias de profesorado de secundaria de Galicia sobre o razoamento científico en As ciencias ensinan a pensar: Razoamento científico e pensamento crítico

/ xuño / 2016O desenvolvemento do pensamento crítico sobre cuestións científicas de incidencia social en As ciencias ensinan a pensar: Razoamento científico e pensamento crítico

/ xuño / 2016Aprendendo a ler criticamente a publicidade que apela á ciencia en As ciencias ensinan a pensar: Razoamento científico e pensamento crítico

/ abril / 2016A Cátedra: Unha axencia de axitación e propaganda científica en A divulgación da Ciencia en Galicia: Presentación do Informe sobre a divulgación da Ciencia en Galicia

/ novembro / 2015


As dificultades da comunicación da ciencia Antonio Martínez Ron en Os pecados da carne? Vantaxes e problemas da dieta cárnica