consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Arquivo da Emigración Galega (CCG) ir a web propia

todos os eventos

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1985 1983 0

SEMINARIO

XORNADA

EXPOSICIóN

PRESENTACIóN

COLOQUIO

Escritoras no alén mar
13 de setembro de 2018

SEMINARIO

Javier de Lucas
9 de xaneiro de 2017

CONGRESO

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

Galicia Imaxinada
27 de abril de 2016

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

Galicia Imaxinada
23 de febreiro de 2016

PROXECCIóN

Filme «Un legado de humo»
4 de febreiro de 2016

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

Galicia Imaxinada
6 de novembro de 2015

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN