consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Arquivo da Emigración Galega (CCG) ir a web propia

todos os eventos

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992 1991 1988 1987 1985 1983 0

CONGRESO

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

Galicia Imaxinada
27 de abril de 2016

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

Galicia Imaxinada
23 de febreiro de 2016

PROXECCIóN

Filme «Un legado de humo»
4 de febreiro de 2016

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

Galicia Imaxinada
6 de novembro de 2015

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN