consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG) ir a web propia

publicacións / 1 a 40 de 40 /

2013
Publicación
Galicia en Cuba. Lingua, Rosalía, loitas
Xosé Neira Vilas/
2012
Publicación
Linguas, sociedade e política. Un debate multidisciplinar
Henrique Monteagudo/
2012
Publicación
A(s) lingua(s) a debate Inquérito sobre opinións, actitudes e expectativas da sociedade galega
Henrique Monteagudo/ Carlos Neira/ Håkan Casares/
2012
Publicación
Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos
Concepción Cochón/ Valentín García Gómez/ Nel Vidal/
2011
Publicación
Loia. Edición facsimilar.
Lois Pereiro/ Antón Patiño Pérez/ Manuel Rivas/ Xosé Manuel Pereiro/ María Rivas/ Menchu Lamas/ Vicente Araguas/ Fermín Bouza/ Delfín Mariño/ Xosé Lois Bilbao/ João Guisán/ Pedro Iglesias/
2011
Publicación
Loia. Estudo crítico
Xosé Manuel Pereiro/ Ramón Villares/ Antón Patiño Pérez/ Helena González Fernández/ Manuel Rivas/
2011
Publicación
O idioma galego na sociedade
Henrique Monteagudo/ Håkan Casares/ Purificación Carballo/ Carlos Neira/
2010
Publicación
Toponimia e cartografía
Xulio Sousa/
2009
Publicación
Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
M. Lorenzo/ Fernando Ramallo/
2009
Publicación
A lingua das novas
Miguel Túñez López/ Xosé López García/
2009
Publicación
Ramón Otero Pedrayo, mestre da cultura galega
Ramón Piñeiro/
2008
Publicación
Papés d’emprenta condenada (v. I). A escrita galega entre 1797 e 1846.
Ramón Mariño Paz/ Xosé Ramón Barreiro Fernández/
2008
Publicación
Situación do ensino da lingua e da literatura galega na E.S.O.
Bieito Silva Valdivia/
2008
Publicación
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei/ Xosé Luís Regueira/
2008
Publicación
A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas
Ernesto González Seoane/ Antón Santamarina/ Xavier Varela/
2006
Publicación
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco/ Francisco Dubert/ Xulio Sousa/
2006
Publicación
Gramática do idioma galego
Manuel Lugrís/
2005
Publicación
Principios Generales de Lingüística indo-europea
Ángel Amor Ruibal/
2005
Publicación
Norma lingüística e variación Unha perspectiva desde o idioma galego
Rosario Álvarez Blanco/ Henrique Monteagudo/
2003
Publicación
A nosa fala: bloques e áreas linguísticas do galego
Carme Hermida/ Francisco Fernández Rei/ Miruca Parga/ Alfonso Xabier Canosa/
2003
Publicación
Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega
Xusto A. Rodríguez Río/
2003
Publicación
A estandarización do léxico Actas do simposio Léxico e estandarización (2002. Santiago de Compostela)
María Álvarez de la Granja/ Ernesto González Seoane/
2002
Publicación
Aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos, A
Rosario Pérez Magdalena/
2002
Publicación
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez Blanco/ Francisco Dubert/ Xulio Sousa/
2001
Publicación
Guía da lingua galega: centros e servicios
Henrique Monteagudo/
2000
Publicación
Receptividade do galego na liturxia
Bernardo García Cendán/ Daniel López Muñoz/
1999
Publicación
Dereitos lingüísticos
1997
Publicación
Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua en Galicia
Fernando Ramallo/ Gabriel Rei-Doval/
1996
Publicación
Celso Emilio Ferreiro: Entrevista
Celso Emilio Ferreiro/
1994
Publicación
Ramón Piñeiro: Ingreso na Real Academia Galega
Ramón Piñeiro/