consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Arquivo Sonoro de Galicia (CCG) ir a web propia

publicacións / 1 a 16 de 16 /

2007
Publicación
Galicia e Europa
1998
Publicación
Recital antolóxico da poesía galega dos séculos XII ao XX
Eduardo Blanco Amor/
1997
Publicación
Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Xosé Filgueira Valverde/
1996
Publicación
Ramón Cabanillas
1996
Publicación
Celso Emilio Ferreiro: Entrevista
Celso Emilio Ferreiro/
1996
Publicación
Orixe e formación da cidade de Ourense. 6-IV-1968
Xesús Ferro Couselo/
1995
Publicación
Homenaxe a Rafael Dieste
1994
Publicación
Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. II
Ramón Suárez Picallo/
1994
Publicación
Ramón Piñeiro: Ingreso na Real Academia Galega
Ramón Piñeiro/
1994
Publicación
Homenaxe a don Manuel Meilán
Manuel Meilán Martínez/
1992
Publicación
Eduardo Blanco Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor/