consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Debate.PARTICIPANTES

DATOS DO EVENTO

Debate
Isabel Burdiel
Mércores, 25 de febreiro de 2015 ás 17:00

entidades

Servizos