consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Relatorio: Regulación, autorregulación e valores nos fluxos de comunicación e cultura nas sociedades actuaisDATOS DO EVENTO

Regulación, autorregulación e valores nos fluxos de comunicación e cultura nas sociedades actuais
A memoria dixital nos procesos de divulgación cultural
11 de novembro de 2010

entidades

Servizos