consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Cidade e espazos postmodernosPARTICIPANTES

DATOS DO EVENTO

Cidade e espazos postmodernos
Michel Maffesoli

Servizos