consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

José Antonio Fernández de Rota


BIOGRAFÍA

Entre as súas publicacións monográficas destaca Antropología de un viejo paisaje gallego (CIS-Siglo XXI, Madrid, 1984), Gallegos ante un espejo. Imaginación antropológica en la Historia (Ediciós do Castro, A Coruña, 1987), Protagonistas de la Economía Básica (Deputación Provincial, A Coruña, 1998), Betanzos frente a su Historia. Patrimonio y Sociedad (Fundación Caixa Galicia, Santiago, 2000) e Nacionalismo, cultura y tradición (Anthropos, 2005). Publicou máis de 100 artigos en revistas españolas e estranxeiras.


Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org