consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Marcial Gondar

Eventos nos que participou

Participante

Participante

Participante

Participante

Mil e un Cunqueiros
Do 28 de setembro ao 1 de outubro de 2011

BIOGRAFÍA

Catedrático de Antropoloxía Social, Facultade de Filosofía, Universidade de Santiago de Compostela

Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org