consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Miguel Anxo Fernán-Vello

Eventos nos que participou

Participante

Presenta

Obra «Advento» de Manuel María
Luns, 18 de abril de 2016 ás 11:30

BIOGRAFÍA

editor e poeta

Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org