consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Rosa Aneiros

Eventos nos que participou

Participante

A comunicación en Galicia 2010
6 de maio de 2010 ás 11.30 no CCG

Secretaría

Coordinación
Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org