consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

María Teresa García Domínguez

Eventos nos que participou

Documentación

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
En MUPEGA (Santiago de Compostela), do 6 de febreiro ao 28 de xuño de 2013

Participante
Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org