consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Aquilino Iglesia Ferreirós

Eventos nos que participou

Relator/a

50 Aniversario Compilación Dereito Civil de Galicia
Venres, 12 de abril de 2013 ás 16:30

BIOGRAFÍA

Catedrático de Historia do Dereito da Universidade de Barcelona

Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org