consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Olga Iglesias

Eventos nos que participou

Participante

XIV Encontros para a Normalización Lingüística
No Auditorio da Biblioteca de Galicia (Santiago de Compostela), 8 e 9 de marzo de 2012

Relator/a


BIOGRAFÍA

Profesora de Lingua e Literatura Galega no IES de Curtis (A Coruña).

Comezou a colaborar cos equipos de normalización lingüística no ano da súa fundación, o 1991, dende o IES Francisco Aguiar de Betanzos. Dende aquela, como coordinadora ou como membro, a súa traxectoria profesional estivo sempre ligada aos equipos.

No ano 2004 comeza a traballar como asesora docente na Dirección Xeral de Política Lingüística e forma parte do grupo de traballo que elabora os Niveis de competencia en lingua galega. Descrición de habilidades e de contidos adaptados ao Marco europeo común de referencia para as linguas.

De 2005 a 2010 foi coordinadora central dos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, na Secretaría Xeral de Política Lingüística. Nesta etapa coordina, entre outros, os seguintes materiais: A planificación lingüística nos centros educativos, Guía práctica para a planificación lingüística nos centros educativos e a unidade didáctica Linguas cruzadas, realizada por Ana Iglesias para o documental do mesmo nome. É, asemade, impulsora e responsable técnica das accións que neste período desenvolve a Secretaría Xeral de Política Lingüística para a reorientación do labor que viñan desenvolvendo os equipos.


Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org