consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Carme Adán Villamarín

Eventos nos que participou

Coordinación

Ciberacoso: violencia de xénero e mocidade
Martes, 10 de outubro de 2017

Presenta

Ciberacoso: violencia de xénero e mocidade
Martes, 10 de outubro de 2017

Comisión organizadora
Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org