consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Henrique Monteagudo

Eventos nos que participou

Comisión organizadora

XIII Encontros para a Normalización Lingüística
Na Facultade de Ciencias da Comunicación (Santiago de Compostela), 28 e 29 de abril de 2011

Coordinación

XIII Encontros para a Normalización Lingüística
Na Facultade de Ciencias da Comunicación (Santiago de Compostela), 28 e 29 de abril de 2011

Participante

A obra poética de Álvaro Cunqueiro
Venres, 17 de xuño de 2011 ás 19:00

Coordinación

Boticas, menciña e maxia
Mondoñedo (Lugo), xoves, 4 de agosto de 2011 ás 20:30

Coordinación

Os intelectuais galegos e o franquismo
Pontevedra, xoves, 6 de outubro de 2011 ás 20:00

Coordinación

O mundo céltico e bretón na obra de Álvaro Cunqueiro
Ferrol (A Coruña), xoves, 3 de novembro ás 19:00

Comisión organizadora

XIV Encontros para a Normalización Lingüística
No Auditorio da Biblioteca de Galicia (Santiago de Compostela), 8 e 9 de marzo de 2012

Coordinación

XIV Encontros para a Normalización Lingüística
No Auditorio da Biblioteca de Galicia (Santiago de Compostela), 8 e 9 de marzo de 2012

Comisión organizadora

Coordinación

Relator/a

Emigración e exilio nos EUA: Experiencias de Galicia e Azores
Illa de San Simón, 18 e 19 de outubro de 2012

Coordinación

Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX
10, 11, 24, 26 e 27 de novembro de 2015

Coordinación

Coordinación

Comisión organizadora

Relator/a

XIV Encontros para a Normalización Lingüística
No Auditorio da Biblioteca de Galicia (Santiago de Compostela), 8 e 9 de marzo de 2012

Coordinación

Cunqueiro e a cultura catalá
Barcelona, xoves, 15 de setembro de 2011 ás 19:00

Coordinación

A obra dramática de Alvaro Cunqueiro
No Palexco (A Coruña), xoves, 8 de setembro ás 19:00

Coordinación

Guerra e literatura
Ortigueira (A Coruña), sábado, 6 de agosto de 2011 ás 21:00

Coordinación

Cunqueiro e o galeguismo
Ourense, xoves, 7 de xullo de 2011 ás 20:00

Coordinación

A obra poética de Álvaro Cunqueiro
Venres, 17 de xuño de 2011 ás 19:00

Comisión organizadora

Relator/a

Relator/a

II Encontros para a Normalización Lingüística
mércores 28, xoves 29 e venres 30 de outubro de 1998

BIOGRAFÍA

Profesor titular de Filoloxías galega e portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, e mais investigador do Instituto da Lingua Galega e do Centro de Lingüística Geral e Aplicada (CELGA) da Universidade de Coimbra. Membro do Consello da Cultura Galega, onde coordina a Sección de lingua, literatura e comunicación e dirixe o CDSG, é tamén académico numerario da Real Academia Galega. Tamén é codirector da revista Grial, membro do consello de redacción de Estudos de Lingüística Galega, do consello científico da revista Treballs de Sociolingüística Catalana e do Conselho editorial da Editorial Parábola de São Paulo.

É autor, coautor ou director de numerosos traballos sobre filoloxía, lingüística, sociolingüística e historia social da lingua galega. Salientan o volume Estudios de sociolingüística galega (1995), a monografía Historia Social da Lingua Galega (1999) e os informes A sociedade galega e o idioma. A evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003) (2006), O idioma galego na sociedade. A evolución sociolingüística 1992-2008 (2001) e A(s) lingua(s) a debate. Inquérito sobre opinións, actitudes e expectativas da sociedade galega (2011). Codirixiu o Informe de Política Lingüística e Normalización en Galicia (1980-2000). É editor dos volumes Norma lingüística e variación (2005) e Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade (2009). Autor da colectánea As razóns do galego. Apelo á cidadanía (2009).

Leu o seu discurso de ingreso na RAG baixo o título Facer país co idioma. Sentido da Normalización Lingüística.


Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org