consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Iolanda Ogando

Eventos nos que participou

Participante

Xohana Torres. A dona dos mapas
29 de outubro de 2009

Relator/a

Escénicas. Mabel Rivera
Xoves, 24 de outubro de 2013

BIOGRAFÍA

Universidade de Extremadura

Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org