consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Pablo Ramil

Eventos nos que participou

Participante

Escribir de ciencia en galego
Venres, 20 de maio de 2011

Participante
Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org