consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Alfonso Zulueta


BIOGRAFÍA

Por Francisco Castro

Naceu en Vigo o 9 de maio de 1926, onde estudou o bacharelato. Cursou a licenciatura en Dereito e os cursos de doutoramento en Santiago de Compostela. En 1955-1956 prepara en Madrid as oposicións a notarías, residindo e sendo Reitor do Colexio Maior Universitario César Carlos e tamén Secretario do Comité Hispano-Británico de intercambio entre as Universidades de Madrid e Oxford. Home comprometido coa sociedade e a democracia, foi fundador e presidente do Padroado de Educación e Cultura de Gaucin (Málaga), onde exerceu como notario (1960), asi como tamén vicepresidente do Cine Club de Pontevedra (1.962-1.976) e fundador e primeiro presidente do Ateneo de Pontevedra (1.966-1.969).

Destaca xunto coa súa esposa, Mª Teresa Fernández Cabaleiro, na súa dedicación ás persoas con discapacidade intelectual, é fundador e asesor xurídico da Asociación “JUAN XXIII” (1968) e presidente da Fundación Tutelar Galega “SÁLVORA” (2000). Membro do Padroado da Confederación Española de Fundaciones. (1977) e da Xunta Directiva da Federación de Asociacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual de Pontevedra (1.983-1.995).
Cristián conciliar, é presidente, desde 1972, da Editorial SEPT (Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos), promotora e editora da primeira tradución da Biblia ao galego desde as linguas orixinais (hebreo, grego e arameo). Fundador e Presidente da Fundación “Pedras Vivas” das diocese de Tui-Vigo.
No eido da cultura, de maneira salientable na galega, ven exercendo de padroeiro e desde o 16 de febreiro de 2013 de presidente da Fundación PENZOL, vicepresidente do Consello de Administración da Editorial Galaxia, padroeiro das Fundacións Otero Predrayo, Isla Couto e Castelao. Ademais de Secretario do Padroado da Fundación Losada Dieguez, padroeiro vitalicio da Fundación Gonzalo Torrente Ballester, padroeiro da Fundación Wenceslao Fernández Florez e membro numerario do Instituto de Estudios Vigueses. Foi galardoado coa Medalla Castelao da Xunta de Galicia (2000), co premio “Solidariedade ”, xunto coa súa dona, outorgado polo Concello de Vigo (2006) e nomeado Pontevedrés de Honra 2013.

Gañou a oposición a notarías no ano 1956 e desempeñou a súa actividade en Gaucín (Málaga), Marín, Ferrol e Vigo, onde se xubilou en 1996. Formou parte da Xunta Directiva do Colexio Notarial da Coruña (1966). A súa recoñecida competencia profesional levouno a ser relator nos Congresos de Dereito Civil Galego dos anos 1972 e 1985 e no anteproxecto da Lei de Dereito Civil Galego. Foi profesor no Curso de Dereito Galego da Universidade de A Coruña e conferenciante sobre esta materia. Participou no libro “Os Comentarios á Lei de Dereito Civil Galego” do Ministerio de Xustiza, na parte correspondente ao Dereito de Sucesións. No ámbito profesional conta cos recoñecementos de Académico de Honra da Academia de Lexislación e Xurisprudencia de Galicia, coa Cruz da Orde de San Raimundo de Peñafort (1993) e co Premio IURISGAMA da Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (2007).

No compromiso político e democrático foi fundador e presidente do Partido Galego Social Demócrata (1.974-1.978) e fundador e persoeiro do Partido Galeguista (1974-1982) e participou na redacción do Estatuto de Galicia (1980) no referente ao dereito e idioma galegos como mérito preferente para a provisión de notarías. Institucionalmente exerceu como Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo (1996 - 2003), conselleiro das Caixas a Aforros do sur de Galicia (desde 1966) e vicepresidente primeiro do Consello de Administración de Caixanova (2010), membro da Comisión da cátedra Filgueira Valverde da Universidade de Vigo (1996-2010), vocal do Consello Galego do Voluntariado e presidente do Consello da Cultura Galega (2002-2006).


Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org