consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Ana Abad Carlés

Eventos nos que participou

Relator/a


BIOGRAFÍA

Profesional de danza con ampla experiencia nas áreas de investigación
académica, dirección de proxectos, educación, coreografía e políticas
artísticas e educativas. Ana Abad Carlés desenvolve na actualidade a súa
carreira como coreógrafa, profesora e conferenciante especialista en historia
da danza, coreografía e educación.
Traballou en conservatorios e universidades de prestixio internacional. É
membro activo do Núcleo de Antropología de la Danza, Movimiento y
Sociedad do IDAES (Instituto de Altos Estudios Sociales) en Bos Aires,
Arxentina.


Pode actualizar a súa fotografía ou currículo remitindonos un correo a web@consellodacultura.org