consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Arte + Espazo público


A relación entre arte e espazo público significouse historicamente, e segue presentándose na actualidade, como unha das grandes e complexas problemáticas da cultura contemporánea. Desde a Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega achegámonos a esta realidade comprendéndoa como un pretexto para a reflexión, un laboratorio de traballo na busca dunha diagnose e unha análise de presente e futuro. Esta problemática non ten doadas nin únicas respostas e é máis acentuada no territorio galego, que, lonxe de proxectar posibles solucións ou vías de mellora, describe unha necesidade máis global de análise que afecta a outros ámbitos, necesitados de estudo, que oscilan desde as políticas culturais e os planeamentos urbanísticos até as novas actuacións artísticas.

Estas cuestións son básicas en calquera estudo de realidades, contextos e proxectos da cultura contemporánea, e foron motivo de reflexión nas xornadas que, co mesmo nome deste informe, Arte + espazo público, tiveron lugar entre abril e decembro de 2009. O presente volume recolle as diferentes análises que xiraron sobre a cuestión e os modos interpretativos e disciplinares de abordala, que agardamos que activen un debate entre arte e espazo público, formulado como preguntas constantes sobre a nosa relación responsable e programada co territorio. Cuestións sempre abertas e críticas da nosa cultura contemporánea.


Código QR para a descarga
Arte + espazo público / María Luísa Sobrino Manzanares, Natalia Poncela López, editoras. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2011. — 87 p. : il. ; 28 cm + 1 CD. — (Documentos e informes ; 16) D.L. 567‑2011. — ISBN 978-84-92923-20-5 1. Arte pública. 2. Artes visuais. 3. Urbanismo. I. Sobrino Manzanares, María Luísa. II. Poncela López, Natalia