consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Lingua e territorio


Con esta obra colectiva preténdese afondar nas orixes da organización xeográfica das variantes lingüísticas nunha abordaxe interdisciplinar. A voz dos xeógrafos, historiadores, antropólogos e xenetistas únese a dos dialectólogos, con resultados moi interesantes que se recollen de forma sintética no Limiar.

De acordo coa descrición comunmente aceptada da organización das variedades dialectais galegas, no nivel máis básico dispóñense en bloques, no sentido dos meridianos, e só secundariamente en áreas, no sentido dos paralelos. Neste volume, titulado de forma significativa Lingua e Territorio, bótanse novas olladas complementarias sobre esta disposición territorial. Con esta obra colectiva preténdese afondar nas orixes da organización xeográfica das variantes lingüísticas nunha abordaxe interdisciplinar. A voz dos xeógrafos, historiadores, antropólogos e xenetistas únese á dos dialectológos, con resultados moi interesantes que se recollen de forma sintética no «Limiar».


Código QR para a descarga
Lingua e territorio / Rosario Álvarez, Francisco Dubert García e Xulio Sousa
Fernández (editores). — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega :
Instituto da Lingua Galega, 2006. — 527 p. ; 22 cm. —
(Colección Base. Serie Lingüística; 4)
DL xxxx/2006 — ISBN 84-96530-20-5
1. Lingua Galega-Xeografía Lingüística. 2. Galicia-Historia. 3. Galicia -
Xeografía. I. Álvarez, Rosario, ed. lit. II. Dubert García, Francisco, ed. lit.
III. Sousa Fernández, Xulio, ed. lit. IV. Consello da Cultura Galega (ed.). V.
Instituto da Lingua Galega (ed.).