consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Celso Emilio Ferreiro: Entrevista


Entrevistas levadas a cabo por María Xosé Porteiro e Xosé Antonio Perozo ao poeta Celso Emilio Ferreiro como base dun libro de entrevistas.

O audio non ten boa calidade, pero estamos restaurándoo para facilitar a súa escoita.