consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires Taller, Romance, Letras de México, de Mar a Mar, Correo Literario, Cabalgata, Sur


Nun traballo coordinado por Xosé López, Rosa Aneiros e María Antonia Pérez Rodríguez, este volume recupera e analiza os artigos de Lorenzo Varela en sete relevantes revistas literarias de México e Arxentina axuda a trazar a personalidade dun autor ata agora relativamente esquecido entre nós.

A reivindicación da cultura e da lingua, a recuperación da memoria e a aposta polo diálogo intercultural veñen caracterizando desde hai xa corenta e tres anos a conmemoración do Día das Letras Galegas, convertido asemade en celebración festiva e en reafirmación galeguista.
Instituída pola Real Academia Galega en 1963, e con Rosalía de Castro inaugurando ese fermoso e evocador percorrido de homenaxe e recoñecemento á palabra e á creación literaria, a conmemoración proponnos este ano o reencontro cunha das personalidades do exilio, logo da fractura e do desenlace da Guerra Civil (1936-1939).
O xornalista e poeta Xesús Lorenzo Varela Vázquez “Lorenzo Varela” (1916-1978), fillo de emigrantes orixinarios de Monterroso (Lugo), resume na súa peripecia vital algúns dos trazos determinantes das xentes que, comprometidas co país e coa cultura, coa República e coas Letras, houberon de percorrer os duros camiños do desterro e do exilio.
Derrotados no campo de batalla, non no pensamento nin na acción, os exiliados galegos foron capaces de impulsar proxectos e iniciativas ao servizo dunha terra vivida desde o soño do retorno imposible para moitos. Foi así como o optimismo da vontade puido sobrepoñerse ao pesimismo da intelixencia e no outro lado do océano, na América convertida en terra de promisión e acollida, xurdiron libros e revistas, propostas radiofónicas e xornalísticas, iniciativas solidarias e compromisos mutualistas.
Lorenzo Varela estivo sempre na primeira liña da acción e do compromiso a prol de Galicia, en todas as etapas da súa vida e na súa militancia política no Partido Comunista. A poesía e o xornalismo foron as canles que acolleron as súas creacións, as palabras e os proxectos compartidos estreita e intensamente con figuras senlleiras como Luís Seoane ou Arturo Cuadrado.
Este libro, Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires, dá testemuño dese esforzo dos exiliados galegos e, nomeadamente, das tarefas de Lorenzo Varela, a quen Galicia honra neste Día das Letras Galegas 2005. A obra reflicte o seu alento, a súa capacidade para sobrepoñerse ás dificultades, a súa valía intelectual, manifestada a través dos textos sobre arte, literatura ou cine, e o seu compromiso político. O Consello da Cultura Galega súmase con esta publicación á conmemoración das Letras Galegas e ao recoñecemento e á homenaxe que, desde a persoa e a obra de Lorenzo Varela, supón coa obra de exiliados e emigrantes, parte integrante e actuante da memoria e da esperanza nun futuro de solidariedade, progreso, paz e liberdade.
Alfonso Zulueta de Haz.


Código QR para a descarga
LORENZO VARELA, XESÚS
Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires : Taller, Romance, Letras de México, De Mar a Mar, Correo Literario, Cabalgata, Sur / coordinación Xosé López García e Rosa Aneiros Díaz ; recompilación e clasificación de textos e ilustracións e estudo introdutorio, M.ª Antonia Pérez Rodríguez. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Sección de Comunicación, 2005. — 558 p. : il. ; 23 cm. — (Colección Base)
DL C-1077-05. — ISBN 84-95415-03-8
I. López García, Xosé. II. Aneiros Díaz, Rosa. III. Pérez Rodríguez, M.ª Antonia.
IV. Consello da Cultura Galega. Sección de Comunicación. IV. Título