consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Galicia e Europa


A última entrega, ata o momento, da colección As Nosas Voces que editou o Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega, o número 21, permite escoitar unha conferencia pronunciada por Don Ramón Otero Pedrayo na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Bos Aires, o 26 de xullo de 1959. Nesta conferencia, o intelectual ourensán reflexiona sobre as relacións entre Galicia e a cultura europea, e é unha boa mostra do pensamento de amplas miras de Pedrayo.