consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Os dados do reloxeiro: ciencia amena para mentes inquietas


Xurxo Mariño, científico e profesor da Universidade da Coruña, escribe en culturagalega.org dende o 2003 "Os dados do reloxeiro", artigos quincenais de divulgación científica. Actualidade, humor e a atención ás grandes cuestións da ciencia do noso tempo son algunhas das claves das columnas de Xurxo.Código QR para a descarga
Mariño Alfonso, Xurxo. Os dados do reloxeiro : ciencia amena para mentes inquietas / Xurxo Mariño Alfonso. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Sección
de Ciencia, Técnica e Sociedade, 2005. — 160 p. ; 23 cm : il.
DL C-2424-2005 — ISBN 84-96530-05-1
1. Ciencia-Obras de divulgación. I. Consello da Cultura Galega. Sección de Ciencia, Técnica e
Sociedade. III. Título