consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

O idioma galego na sociedade


Esta publicación analiza a situación sociolingüística e as expectativas e os cambios que adoitan acompañala e, en boa medida, condicionala. Complementando a publicación previa, A sociedade galega e o idioma. A evolución sociolingüística de Galicia (1992 -2003), nesta ocasión recóllense, ademais, os datos da Enquisa de condicións de vida das familias e o seu módulo específico «Coñecemento e uso do galego», incluído no Plan galego de estatística 2002-2006 do Instituto Galego de Estatística, ao que debo agradecer a súa sincera colaboración institucional.

Código QR para a descarga
Consello da Cultura Galega. Observatorio da Cultura Galega O idioma galego na sociedade : a evolución sociolingüística 1992-2008 / Observatorio da Cultura Galega ; [Henrique Monteagudo, director]. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2011. — 92 p. ; 28 cm. — (Documentos e informes ; 19) D.L. C 3178-2011. — ISBN 978-84-92923-27-4 1. Lingua galega-Usos lingüísticos. 3. Lingua galega-Aspectos sociais. 3. Sociolingüística-Galicia-Estatísticas. I. Monteagudo Romero, Henrique