consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Recuperación da documentación e memoria do Movemento Feminista Organizado en Galicia


Neste informe expóñense o deseño, desenvolvemento e propostas de consolidación da colección especial Recuperación da documentación e memoria do Movemento Feminista Organizado en Galicia, promovida polo Consello da Cultura Galega seguindo as liñas de traballo activadas pola súa Comisión de Igualdade.

Desde as súas orixes en 2005, para a Comisión de Igualdade do CCG, a recuperación de fondos e da memoria do movemento feminista de terceira onda emerxe como unha tarefa que cumpría comezar a realizar con certa urxencia e cunha planificación axustada. A importancia dos materiais e documentos creados por colectivos, grupos e organizacións feministas é indiscutible, mais a bibliografía, a pesar de experimentar importantes incrementos nos últimos anos, segue a ser escasa, e a documentación está dispersa e, con frecuencia, desaparecida ou en estado ruinoso.

Esta iniciativa está deseñada para a reunificación parcial, conservación, posta en valor e difusión da documentación e materiais xerados por diferentes grupos e colectivos identificados co feminismo e que desenvolveron e/ou seguen a desenvolver a súa actividade en Galicia desde mediados de século XX. Nas fórmulas de traballo empregadas súmanse experiencias e articúlanse propostas en que se combinan diferentes métodos e técnicas de investigación, documentación, arquivísticas e de conservación ou museísticas. Os traballos requiren dunha exhaustiva identificación e localización de fontes e dun deseño axustado de propostas destinadas a asentar, facilitar e axilizar o desenvolvemento, a difusión e o uso en investigación da colección especial Recuperación da documentación e memoria do MFOG do CCG.


Código QR para a descarga