consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Perspectiva estatística dos museos e coleccións museográficas 2013


Nos últimos anos producíronse algunhas variacións nos datos relativos aos museos galegos. Se ben o número de institucións crece e tamén os fondos que posúen, a afluencia de visitantes empeza a experimentar un sensible descenso.

Código QR para a descarga